Nationale keuring Texelaars

TexelaarkeuringHorizont.jpg

De nationale keuring van Texelaars vindt plaats op zaterdag 19 augustus. De organisatie van de “nationale” is in handen van het Nederlands Texels Schapenstamboek, het Texels Schapenstamboek Noord-Holland en het Stamboek Blauwe Texelaars.

Horizont Nederland is bij dit evenement aanwezig om u alles te laten zien op het gebied van veilige elektrische afrastering.

Wanneer: 19 augustus 2017
Waar: Oranjehal in Wenum-Wiesel, Apeldoorn