Veel gestelde vragen

 • Hoe check ik de spanning?

  Schrikdraadapparaat:

  Mbv een digitale fence tester kan eenvoudig de spanning worden gemeten.

  1. Zet het apparaat uit, ontkoppel het schrikdraadapparaat van de afrastering en zet het apparaat weer aan
  2. plaats de grondpen van de fence tester op de ‘aarde-uitgang’ (zwarte draaiknop)
  3. plaats de metalen pen aan de bovenzijde van de fence tester op de ‘spanning-uitgang’ (rode draaiknop)
  4. Minimale spanning: 6.000V
  5. Zet het apparaat weer uit, koppel de afrastering weer aan het apparaat en zet het apparaat weer aan.

  Raster:

  1. Meet de spanning aan het eind van het raster met een fence tester. De spanning moet minimaal 4.500V zijn.
  2. Met behulp van een Fence Scout kunnen storingen eenvoudig worden opgespoord.

  Aardpen:

  1. Maak ‘kortsluiting’ door op ± 100m van het schrikdraadapparaat een metalen paal tegen het raster te plaatsen.
  2. De spanning op het raster moet vervolgens minder dan 1.000V zijn
  3. Meet de spanning op de aardpen door de metalen pen aan de bovenzijde van de fence tester tegen de aardpen te houden, en de grondpen op ± 1 meter afstand in de grond te drukken
  4. Max. spanning: 300V
  5. Indien spanning boven de 300V uitkomt dient een extra aardpen te worden geplaatst

  TIP: plaats de aardpen bij voorkeur op een vochtige plek en dus niet onder bijv. een afdak of dichte bosschages.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Waar moet ik op letten bij de aanschaf van afrastering?

  • Het belangrijkste doel van de afrastering is dat de stroomkring door de aanraking van het dier wordt gesloten.
  • Daarna is het belangrijk dat de stroom in de afrastering zelf blijft en alleen door de aanraking van het dier wordt opgewekt.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat doet het schrikdraadapparaat?

  • Het apparaat geeft korte stroomimpulsen aan de afrastering af, die zonder de aanraking van het dier of door afgeleiding ongebruikt blijven.
  • De impuls duurt 0,1 tot 0,3 duizendste seconde. De tijd tussen de impulsen bedraagt tussen 1 en 2,0 seconden.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat is de aarding?

  • De aarding is het 'tegengewicht' van het geleidingsmateriaal in de afrastering.
  • De stroom die uit het apparaat komt, wordt via de grond en de aardpennen teruggeleid naar het apparaat. Bij contact met de afrastering wordt de stroomkringloop door de aarding gesloten.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat gebeurt er wanneer het dier de afrastering aanraakt?

  • Het dier sluit de stroomkring. De stroom die uit het schrikdraadapparaat komt, stroomt door het geleidingsmateriaal, het dier, de grond en de aardpennen weer terug naar het apparaat. Als het dier of een tak de afrastering raakt, wordt de stroomkring gesloten, net zoals een lichtschakelaar dat doet in een woning.
  • Het dier voelt dit als een schok en leert zo de afrastering te accepteren als barrière.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat hebben joule en volt ermee te maken?

  • De stroom die aan de afrastering wordt afgegeven, wordt aangegeven in joules. Hoe hoger het aantal joules, des te sterker de schok. En die schok brengt pijn teweeg.
  • De spanning van de afrastering wordt gemeten in volt. Die spanning is noodzakelijk om door de isolerende vacht van het dier te dringen en de stroom over te brengen. De spanning is dus de overdrager van de pijnsensatie.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Waarom is de kwaliteit van het geleidingsmateriaal zo belangrijk?

  • Het geleidingsmateriaal is de feitelijke afrastering, dus het lint, het koord of de draad.
  • Het geleidingsmateriaal transporteert de stroom en vormt de barrière voor de dieren. Hoe beter het materiaal geleidt, des te meer stroom er door de afrastering loopt. Voor geleidingsmateriaal geldt ook: goedkoop is duurkoop.
  • Wanneer het materiaal van slechte kwaliteit is, kan er onderweg veel energie verloren gaan, waardoor aan het einde van de afrastering geen stroom meer aankomt.
  • NB: Leg nooit een knoop in het geleidingsmateriaal! Hierdoor gaat veel energie verloren. Gebruik altijd de juiste verbinders zodat het stroomcircuit optimaal is.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Is hoog gras tegen de afrastering slecht?

  • Ja. Het gras of andere begroeiing geleidt namelijk stroom uit de afrastering, waardoor energie verloren gaat.
  • In het geval van begroeiing moet lengte van de afrastering als volgt worden ingekort:

  bij middelmatige begroeiing:
  tot ca. 50% van de aangegeven afrasteringslengte*

  bij sterke begroeiing:
  tot ca. 20% van de aangegeven afrasteringslengte*

  *Cijfers voor enkeldradige en meerdradige afrasteringen.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat heb ik nodig voor een duurzame en betrouwbare permanente afrastering?

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat heb ik nodig voor een flexibele, veilig mobiele afrastering?

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Hoe kies ik voor mijn schrikdraadapparaat de juiste energievoorziening?

  Bij de keuze van een schrikdraadapparaat is het type energievoorziening net zo belangrijk als de lengte van de afrastering. Het aantal volts (9, 12 of 230V) bepaalt de mobiliteit van het apparaat en hoeveel onderhoud er nodig is.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Wat is de beste afstand tussen de palen?

  Voor een optimale bevestiging van het geleidingsmateriaal tussen de palen zijn de volgende afstanden het meest geschikt:

  • Draad en metaaldraad: 6 m tot 8 m (afhankelijk van gewicht)
  • Lint: 3 m (bij lint van 40 mm), 5 m tot 6 m (bij lint van 20 mm), 6 m tot 8 m (bij lint van 10 mm)
  • Schrikkoord: 4 m (bij doorsnee van 6 - 8 mm), 6 m (bij doorsnee van 5 - 6 mm)
  • Terrein: Houdt rekening met de plaatselijke omstandigheden. Wanneer het terrein heuvelachtig is, zijn meer palen nodig om het geleidingsmateriaal evenwijdig aan de grond te leiden.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Waar moet ik verder op letten?

  LET OP:Gebruik afrasteringen of netten nooit zonder schrikdraadapparaat!

  • Verbinders: Leg nooit een knoop in het geleidingsmateriaal - gebruik altijd de juiste verbinders zodat het stroomcircuit optimaal is.
  • Waarschuwingsborden: Om veiligheidsredenen bent u wettelijk verplicht om de 50 m (zie p. 57 van de catalogus) en goed zichtbaar waarschuwingsborden aan de elektrische afrastering te hangen (dubbelzijdig bedrukt).
  • Stroomkring: U dient de afrastering niet op te bouwen als gesloten stroomkring. De stroomkring wordt namelijk gesloten door het dier.
  • Dagelijkse controle: Met onze tweede generatie SMARTfencing GPS-apparaten kunt u de elektrische afrastering bijzonder eenvoudig controleren.
  • Geleidbaarheid: Zorg vooral bij een hoge impulsenergie voor geleidingsmateriaal met een hoge geleidbaarheid en een goede aarding.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Hoe hoog met de afrastering zijn?

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.

 • Ik wil zelf afrastering plaatsen, waar moet ik op letten?

  Zelf een elektrische afrastering plaatsen?

  Om een goed functionerend raster te plaatsen, is het belangrijk te weten uit welke onderdelen zo’n elektrische afrastering bestaat en hoe deze geïnstalleerd dient te worden.
   

    Belangrijke onderdelen zijn:
   
  1.       schrikdraadapparaat
  Apparaten zijn er op netspanning (230V), accu (12V) en batterij (9V). Wanneer netspanning in de buurt is, verdient een netspanningapparaat de voorkeur. De kracht van een apparaat wordt weergegeven in Joules: hoe meer Joules, des te krachtiger het apparaat. 

  2.       aarding
  Een schrikdraadapparaat functioneert niet zonder aardpennen. In ’t algemeen geldt: hoe krachtiger het apparaat, des te meer aardpennen er nodig is. Bij elk horizont schrikdraadapparaat wordt aangegeven hoeveel aardpennen er nodig zijn.

  3.       aansluitkabels en verbindingskabels
  Slechte aansluitingen en verbindingen leiden tot spanningsverlies. Voorkom dit door de daarvoor bestemde aansluitkabels, koord/draad- en lintverbinders te gebruiken. 

  4.       geleiders (zoals lint, koord of draad)
  Verschillende geleiders kunnen worden gebruikt zoals lint, koord of draad. Voor paarden wordt meestal lint (40mm) geadviseerd: (1) uitstekend zichtbaar en (2) dit snijdt het minst. Om de spanning optimaal te houden, wordt een geleider geadviseerd met een hoge geleidbaarheid en dus met een minimale weerstand (Ω).

  5.       isolatoren
  Isolatoren zijn noodzakelijk om de geleiders te isoleren van de aarde. Een goede isolator moet dus o.a. (1) goede isolerende eigenschappen (veel kunststof) hebben, (2) UV-bestendig en (3) robuust zijn. Er zijn speciale isolatoren voor lint, koord en draad.

  6.       palen
  Veel gebruikte palen voor permanente rasters zijn houten en (kunststof)recycle palen. Voor verplaatsbare rasters (bijv. omweiden) worden vaak kunststof palen met voetsteun (met metalen grondpen) gebruikt die eenvoudig in de grond kunnen worden gedrukt.

  7.       verbindingen
  Slechte verbindingen leiden tot spanningsverlies. ‘Knoop’ de eindjes aan elkaar met de daarvoor bestemde verbinders (liefst gemaakt van RVS materialen).

  8.       doorgangen
  Met poortgrepen, poortgreepankers en verbinders kunt u zelf een eenvoudige doorgang maken. Natuurlijk bestaan er ook diverse kant-en-klare complete doorgangsets.

  9.       testers
  Onmisbaar bij het controleren van uw raster. Op een goed functionerend raster dient op de:
  ·        geleiders minimaal 3.000 Volt en op de
  ·        aardpennen maximaal 300V te staan.
  Een betrouwbare meting kan met een digitale voltmeter worden gedaan.
   
  Vergeet niet: 
  Grondkabel voor ondergrondse verbindingen, voor aansluiten aardpennen en aansluiten van schrikdraadappraat aan uw raster.
  Spanners voor het (na)spannen van het draad of koord.
  Waarschuwingsbordjes voor het waarschuwen van het onder spanning staan van het raster. Zelfs verplicht elke 50 meter langs de openbare weg.

  Is uw vraag hiermee niet beantwoord?

  Stel dan uw vraag via ons contactformulier, wij zullen zo spoedig mogelijk met een passend antwoord komen en uw vraag opnemen in deze pagina.