• Meer dan 75 jaar ervaring
  • 10 jaar garantie op apparaten
  • Eigen service & reparatiedienst

Horizont afrastering voor dieren

Aan het houden (of het weren) van dieren worden steeds hogere eisen gesteld. Elk diersoort is anders en reageert anders; daarom is er voor elke situatie een oplossing.

Elektrische afrastering voor rundvee

Als veehouder wil je een veilige afrastering voor je dieren.

Gelukkig zijn runderen relatief gemakkelijk te weiden dieren: een raster met een draad is meestal voldoende. Toch adviseren we minimaal 2 horizontale draden op resp. 45cm en 100cm. Bij jonge dieren adviseren we 2 tot 3 horizontale draden. Controleer regelmatig de spanning van uw weideafrastering; de spanning moet…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering voor paarden

Paarden zijn ‘vluchtdieren’ en hebben een beperkt gezichtsveld gezien de ogen zich aan de zijkant van hoofd bevinden. Daarom gelden er speciale eisen aan hun afrastering om een ​​optimale veiligheid te garanderen. Voor beter zicht wordt lint van 40 mm breed aanbevolen bij het bouwen van een afrastering voor paarden, die meestal op drie hoogtes zijn gespannen. Voor de juiste hoogte van een paardenomheining is de vuistregel 0,80 x de schofthoogte. Voor springpaarden…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering voor schapen

Schapen zijn dieren waarbij extra aandacht voor de afrastering dient plaats te vinden. Schapen zijn lastig te keren dieren.

Een schaap is ook relatief minder gevoelig voor een elektrische impuls van schrikdraad dan bijvoorbeeld koeien en paarden. Mede door de dikke vacht is een krachtig schrikdraadapparaat met een hoge uitgangsenergie extra gewenst…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering; effectief tegen wolven

De wolf keert meer en meer terug in Nederland. Het aantal blijft stijgen. De vreugde van een dier dat we als uitgestorven beschouwden, wordt vertroebeld door het feit dat op de menukaart van wolven ook boerderijdieren staan. Pijnlijke ervaringen van schapenhouders en geitenhouders, verspreid over het land, bewijzen dit…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering voor honden

Wilt u uw hond binnen uw tuin houden? Of juist erbuiten?
Een elektrische afrastering is hiervoor een effectieve oplossing. De hond krijgt een totaal ongevaarlijk impuls. Dit zorgt voor een schrikreactie van de hond, waardoor de elektrische afrastering zal worden vermeden…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering voor katten

Wilt u uw kat binnen uw tuin houden? Of juist erbuiten?
Een elektrische afrastering is hiervoor een effectieve oplossing. De kat krijgt een totaal ongevaarlijk impuls. Dit zorgt voor een schrikreactie van de kat, waardoor de elektrische afrastering zal worden vermeden…

Lees meer... >>

Elektrische afrastering voor vijvers

Een elektrische afrastering is bewezen effectief tegen o.a. reigers en katten bij uw vijver. De kat of reiger krijgt een totaal ongevaarlijk impuls. Dit zorgt voor een schrikreactie waardoor de elektrische afrastering (en dus de vijver) zal worden vermeden…

Lees meer... >>